تحلیل پچ دوتا2

تغییرات اصلی(GENERAL CHANGES):

 • کاهش ایکس پی در کیل استریک ها از 30->100 به 20->90.

تغییرات آیتم ها(ITEM CHANGES):

BOOTS OF SPEED:

 • تغییر از 15% به +45.

POWER TREADS:

 • تغییر از 15% به +45.

ARCANE BOOTS:

 • تغییر از 15% به +45.

PHASE BOOTS:

 • تغییر از 15% به +45.
 • کاهش سرعت در حالت اکتیو از 22% به 20%.

TRANQUIL BOOTS:

 • در حالت فعال تغییر از 26% به +75 موومنت اسپید.
 • در حالت غیر فعال تغییر از 18% به +50 موومنت اسپید.

GUARDIAN GREAVES:

 • تغییر از +17% به +50 موومنت اسپید.

BOOTS OF TRAVEL:

 • تغییر از 38\44% به +110\130 موومنت اسپید.

SPIDER LEGS:

 • تغییر از +26% به +65 موومنت اسپید.

FORCE BOOTS:

 • تغییر از +40% به +115 موومنت اسپید.

WOODLAND STRIDERS:

 • تغییر از +50% به +140 موومنت اسپید.

YASHA:

 • تغییر از +20 به +8% موومنت اسپید.

MANTA STYLE:

 • تغییر از +20 به +8% موومنت اسپید.

SANGE AND YASHA:

 • تغییر از +30 به +10% موومنت اسپید.

YASHA AND KAYA:

 • تغییر از +30 به +10% موومنت اسپید.

TRIDENT:

 • تغییر از +30 به +10% موومنت اسپید.

DRUM OF ENDURANCE:

 • کاهش اسپید پاداش سرعت از 13% به 12%

SPIRIT VESSEL:

 • کاهش 20% هیل ریجن و لایف استیل (این حالت به صورت پسیو برای هیرو حمل کننده این ایتم فعال می شود.
 • کاهش هیل ریجن دشمن از 60% به 35%.
 • برای خرید این آیتم دیگر به Wind Lace نیاز ندارید.(دیگر موومنت اسپید شامل این آیتم نمی شود)
 • افزایش قیمت Recipe این ایتم از 750 به 1000

RING OF BASILIUS:

 • افزایش قیمت Recipe این آیتم از 150 به 175.

HEADDRESS:

 • افزایش قیمت Recipe این آیتم از 150 به 200.

SOUL RING:

 • افزایش قیمت Recipe این آیتم از 250 به 300.

VLADMIR'S OFFERING:

 • کاهش لایف استیل از 25% به 20%.
 • افزایش قیمت Recipe این آیتم از 550 به 600.

MEKANSM:

 • افزایش قیمت Recipe این آیتم از 950 به 1000.

LOTUS ORB:

 • افزایش مانا برای استفاده از این ایتم از 150 به 175.

SILVER EDGE:

 • دیگر ریجن هیرو دشمن را کاهش نمیدهد.

EYE OF SKADI:

 • کاهش ریجن و لایف استیل دشمن به میزان 35%.

NULLIFIER:

 • Debuff این آیتم dispellable نیست.

BLADE MAIL:

 • کاهش Intelligence از 10 به 8.

تغییرات هیروها(HERO CHANGES):

ALCHEMIST:

 • Greevil's Greed کاهش 20/24/28/32 به 18/22/26/30.
 • کاهش جایزه طلا از 4 به 3.
 • کاهش طلا بونتی ها از 2/2.5/3/3.5 به 1.5/2/2.5/3.

BATRIDER:

 • کاهش speed bonus لول Firefly از 4/8/12/16% به 4/7/10/13%.

BLOODSEEKER:

 • کاهش سرعت لول Thirst از 12/24/36/48% به 14/24/34/44%.

BOUNTY HUNTER:

 • کاهش گلدی که از Track بدست می آوردید از 150/250/350 به 130/225/320.

BREWMASTER:

 • افزایش دمیج Primal Split از 20/40/60 به 25/50/75.

BROODMOTHER:

 • کاهش سرعت این هیرو در Spin Web از 25/40/55/70% به 20/35/50/65%.

CHAOS KNIGHT:

 • کاهش کول داون لول Phantasm از 145/135/125 به 125.

CHEN:

 • کاهش هیل ریجن لول Divine Favor از 2/3/4/5 به 1.25/2.5/3.75/5.

Clinkz:

 • افزایش دمیج SEARING ARROWS از 20/30/40/50 به 30/40/50/60.
 • افزایش هزینه مانا لول SEARING ARROWS از 6/8/10/12 به 9/10/11/12.

DEATH PROPHET:

 • کاهش موومنت اولیه این هیرو از 315 به 310.
 • کاهش موومنت اسپید در لول Exorcism از 20% به 16/18/20%
 • افزایش هزینه مانا لول EXORCISM از 200/300/400 به 250/350/450

DRAGON KNIGHT:

 • کاهش استرنج دریافتی این هیرو از 3.6 به 3.4.
 • اقانیم این هیرو در لول ELDER DRAGON FORM دیگر اتک رینج به این هیرو نمی دهد.

DROW RANGER:

 • افزایش 2 عددی ارمور اولیه این هیرو.

EMBER SPIRIT:

 • افزایش کول داون لول SEARING CHAINS از 11/10/12/8 به 13/12/11/10.

KEEPER OF THE LIGHT:

 • افزایش کول داون لول BLINDING LIGHT از 14 به 20/18/16/14.
 • افزایش کول داون لول WILL-O-WISP از 120 به 130.

LESHRAC:

 • افزایش دمیج لول PULSE NOVA از 100/140/180 به 100/150/200.

LONE DRUID:

 • تغییر تلنت لول 25 از  Spirit Bear Base Attack 0.25 به 0.2.

LUNA:

 • افرایش انیمیشن اتک اسپید از 0.46 به 0.35.

NIGHT STALKER:

 • کاهش موومنت اسپید پایه این هیرو از 300 به 295.

OGRE MAGI:

 • کاهش موومنت اسپید لول BLOODLUST از 8/10/12/14% به 7/9/11/13%.

OUTWORLD DEVOURER:

 • افزایش دمیج لول Arcane Orb از 5/7/9/11% به 6/8/10/12%.

PHOENIX:

 • افزایش کول داون لول FIRE SPIRITS از 45/40/35/30 به 51/44/37/30.
 • اپگرید اقانیم این هیرودیگر شامل Sun Ray نمی شود
 • تغییر تلنت لول 20 از 1.25s Supernova Stun Duration به Sun Ray During Supernova(یکی از آپگرید های اقانیم این هیرو به جای تلنت لول 20 این هیرو آمده است.

PUGNA:

 • تغییر کست رنج لول DECREPIFY از 700 به 400/500/600/700.
 • تغییر دیوریشن لول NETHER WARD از 30 به 18/22/26/30.

RAZOR:

 • کاهش موومنت اسپید اولیه از 285 به 280.
 • کاهش تاثیر لول STORM SURGE بر روی هیرو های یار از 3/5/7/9% به 2/4/6/8%.

SLARDAR:

 • کاهش سرعت این هیرو از 20/28/36/44% به 18/26/34/42%.
 • کاهش سرعت این هیرو در آب از 25/48/66/94% به 25/45/65/85%.

SPIRIT BREAKER:

 • کاهش سرعت لول BULLDOZE از 14/20/26/32% به 12/18/24/30%.

VOID SPIRIT:

 • کاهش دمیج تلنت 10 این هیرو از 30 به 25.

WRAITH KING:

 • کاهش دمیج لول VAMPIRIC AURA از 6/12/18/24 به 4/10/16/22.