بازی Doom Eternal دارای اسلحه مخفی است که میتوانید برای بدست اوردن آن از چیت استفاده کنید.

بازی Doom Eternal دارای یک اسلحه بود که احتمالا قرار بوده اسلحه ابتدایی بازیکن باشد؛اما از بازی حذف شد.

 ولی هنوز هم می توانید با استفاده از یک موتور تقلب در رایانه شخصی بازی اسلحه را پیدا کنید،که اسلحه بسیار جالبی است.

به طور معمول در بازی های Doom بازیکن با یک اسلحه اولیه شروع به بازی می کند تا در واقع قدرت تقویت سلاح های موجود در طول بازی را داشته باشند. اوشری مدیر استودیو معتقد است که این مسئله تقریباً در Doom Eternal اتفاق افتاده است،اما این اسلحه به دلیل اینکه واقعاً متناسب با جریان جنگ نبود،حذف شد.