متن تست

پشتیبانی تلگرام

آموزش هیرو

آموزش هیرو هاسکار-میدلین

/huskar-mid

امروز ما میخوایم درباره یکی از مشهورترین هیرو های دوتا2 یعنی هاسکار صحبت کنیم.این هیرو در بین بوستر ها بسیار محبوب است زیرا نحوه برخورد با این هیرو بسیار متفاوت و سخت است.