متن تست

پشتیبانی تلگرام

اموزش دوتا

تحلیل پچ آپدیت 7.26a دوتا2

/dota-patch-7-26a

پچ جدید دوتا2 امروز صبح دردسترس قرار گرفت.بیشتر تمرکز این پچ بر روی مومنت اسپید بوده است.در ادامه ما به تحلیل این پچ می پردازیم.