مصونیت طلسم یک اثر وضعیت است (همچنین به عنوان اصلاح کننده شناخته می شود). بیشتر جادوها در بازی ابتدا بررسی می کنند که آیا واحد اصلاح کننده ایمنی طلسم را دارد یا خیر. اگر اصلاح کننده موجود باشد ، جادوهای تک هدف اصلاً نمی توانند واحد را هدف قرار دهند ، در حالی که حوزه طلسم اثر واحد را نادیده نمی گیرد و تأثیرات در حال انجام ممکن است از تأثیر آن متوقف شود. با این حال ، برخی از جادوها (و بیشتر نهایی) ایمنی طلسم را سوراخ می کنند و می توانند واحدهای ایمنی طلسم را به طور کامل هدف قرار دهند و بر آنها تأثیر بگذارند.

معمولاً یک طلسم ایمنی طلسم را کاملاً سوراخ می کند ، یا کاملاً مسدود می شود. با این وجود ، استثنائات اندکی از این قانون وجود دارد. این که آیا یک طلسم مصونیت طلسم را در جعبه های توضیحات هر توانایی ، درست زیر نام توانایی ، ذکر می کند یا نه.

هنگامی که یک واحد طلسم را ایمن می کند در حالی که لول از یک توانایی در حال پرواز به سمت آن است ، اگر طلسم از آن منشأ گرفته شود ، پرتابه هیچ تاثیری ندارد اگر ایمنی طلسم را سوراخ نکند. همین مورد اکثرا صدق می کند ، اما همه تأثیرات تأخیر ندارند.

مصونیت طلسم مانع حملات منظم هیچ واحدی نمی شود. با این حال ، برخی از اصلاح کننده های حمله مسدود می شوند ، اما نه همه آنها. به طور کلی ، critical strikes, cleaves،bashes مصونیت طلسم را سوراخ می کنند.

اگر لولی بتواند مصونیت را سوراخ کند دمیج آن هران گونه که هست اعمال میشود(مجیکال یا فیزیکال) و اگز این گونه نباشد هیچ گونه دمجی به حریف اعمال نمی شود.

با اعمال شدن مصونیت لول ها و یا دیباف هایی که basic dispel هستند پاک میشوند. ولی بعضی از انها strong dispel هستند.

بعضی از لول ها ممکن است در هنگام استفاده از مصونیت باقی بمانند و اسیب برسانند.

برخی از ان مصونیت ها عبارتند از Black King Bar

این ها برخی از مصونیت های هستند که در هنگام استفاده از انها حتما لول هایی که ویژگی Spell immunity را داشته باشند می توانند این سپر را رد کنند.

برای خرید آیتم های دوتا2 اینجا کلیک کنید.